Mậu Binh Dứa

Mậu Binh Dứa với Fantasyland.
Hướng dẫn cho người mới chơi.

Phiên bản trình duyệt (Không cần cài đặt)

Hỏi đáp poker@raccoons.lv

Quy định

Có 13 ô trống với 3 - 5 - 5 dòng định dạng. Bạn đặt bài vào các ô này để tạo thành ba kết hợp tay bài poker: Ở Dòng trên, Dòng giữa và Dòng dưới.

Top
Middle
Bottom

Dòng dưới không thể yếu hơn Giữa, và Giữa không thể yếu hơn Trên. Nếu không bạn sẽ phạm lỗi và thua trò chơi.

Quy tắc điểm mỗi dòng giống như hầu hết các trò chơi poker. Ở dòng Trên, kết hợp cao nhất là Bộ Ba Lá.

Trong lượt đầu tiên, mỗi người chơi nhận được năm lá bài. Trong lượt tiếp theo, người chơi nhận được ba lá (đặt hai lá và bỏ lá thứ ba).

Với mỗi dòng Người chơi được 1 điểm. Nếu Người chơi thắng ở tất cả các dòng thì sẽ nhận được thêm +3 điểm (+6 với tổng số các dòng).

Ngoài ra, Người chơi sẽ nhận được điểm hoàng gia nếu có tay bài poker tốt.

Royalty Top Royalty Top
22
11
21
10
20
9
19
8
18
7
17
6
16
5
15
4
14
3
13
2
12
1
Royalty Middle Bottom
Royal Flush
50 25
Straight Flush
30 15
Four of a Kind
20 10
Full House
12 6
Flush
8 4
Straight
4 2
Three of a Kind
2

Chỉ có thể đạt được Fantasyland nếu Người chơi có được quân đầm hoặc cao hơn ở dòng Trên.

Fantasyland là một vòng quay thưởng - nhà cái giữ nguyên. Người chơi có 14 lá bài trong tay bài.

Để ở lại Fantasyland, Người chơi cần Bộ Ba Lá ở dòng Trên hoặc một Cù lủ ở Giữa hoặc Bộ Bốn Lá ở Dưới.

Đọc thế là đủ rồi. Hãy thử Hướng dẫn tương tác trong trò chơi của chúng tôi với các ví dụ.